De Chinese cultuur

Respect staat centraal in de Chinese cultuur. Kinderen worden al vroeg geleerd respect te hebben voor hun ouders, voor ouderen, leraren en broers. Schelden beschouwen Chinezen als respectloos en is dus verboden. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat het kind deze regels naleeft. Chinezen tonen ook veel respect in openbare ruimtes. Vernielde bushokjes, allerlei rommel op straat en op pleinen of muren die worden beklad met graffiti tonen een gebrek aan respect voor openbare ruimtes.

Oudste cultuur ter wereld

China is een van de oudste culturen ter wereld, maar blijft voor iedereen een mysterie. Hoewel de westerse manier van leven langzaam China binnensijpelt en de economie met grote sprongen vooruitgaat, houdt China ook vast aan zijn duizendjarige tradities. Door zijn uitgestrektheid heeft het China een gevarieerd landschap. Maar liefst 27 plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  Het dichtbevolkte Oost-China economisch centrum. In West-China wonen vooral niet-Chinese nomaden die hun oude cultuur behielden. Het oude Chinese schrift is het belangrijkste culturele erfgoed. Veel andere Aziatische schriften hebben het oude Chinese schrift als basis. Andere absolute hoogtepunten uit de Chinese cultuur zijn naast de religie ongetwijfeld de kunstige  Ming-vazen, de typisch Chinese gevechtssporten, de oude klassieke geneeskunde die vandaag nog altijd populair is, de literatuur en schilderkunst.

Familiecultuur

China kent een echte familiecultuur. Zoals de meerderheid van de Aziatische landen zijn familiewaarden belangrijk in de Chinese cultuur. Toekomstige generaties moeten de oudere gezinsleden eren en respecteren en respecteren. Jarenlang namen de mannen alle beslissen, zorgden ze voor de nodige bescherming beschermen en verzorgen van het gezin. Vrouwen hadden daarbij weinig of niets te zeggen. Belangrijke beslissingen zoals het huwelijk worden door het mannelijke gezinshoofd genomen. uiteindelijk genomen. Daarbij speelt het romantische aspect weinig of geen rol. De invloed van de familie gaat zelfs zo ver dat familieleden hun aandeel hebben in alle eigendommen en bezittingen van de familie.

Chinese omgangsvormen

Omdat China een collectieve samenleving kent, heeft, ligt de nadruk niet op het individu maar op de gemeenschap. Chinezen zijn ook prestatiegericht en bewust van de sociale rangorde. Vermijd conflicten en toon respect in de omgang met Chinezen.

Chinese religie

In de vijfde eeuw voor Christus groeide het confucianisme uit tot een van de drie belangrijkste filosofische stromingen. Tegelijk won het taoïsme aan populariteit. Het boeddhisme moest langer wachten en brak door in het jaar nul van onze tijdstelling. De wieg van deze filosofische strekking stond in India, en werd later aangepast aan de Chinese cultuur. Tijdens de voorbije tweeduizend jaar veranderde er nauwelijks wat. In de twintigste eeuw kende het communisme een sterke groei. Dat had ook zijn weerslag op het culturele leven van China. Het culturele erfgoed van China is toch goed bewaard gebleven. De meerderheid van de Chinezen geloofd nog altijd in het volksgeloof van polytheïsme of theïsme. Deze religies passen hun ideeën aan aan die van het confucianisme, het boeddhisme en het taoïsme aan.

Chinese religie

In de vijfde eeuw voor Christus groeide het confucianisme uit tot een van de drie belangrijkste filosofische stromingen. Tegelijk won het taoïsme aan populariteit. Het boeddhisme moest langer wachten en brak door in het jaar nul van onze tijdstelling. De wieg van deze filosofische strekking stond in India, en werd later aangepast aan de Chinese cultuur. Tijdens de voorbije tweeduizend jaar veranderde er nauwelijks wat. In de twintigste eeuw kende het communisme een sterke groei. Dat had ook zijn weerslag op het culturele leven van China. Het culturele erfgoed van China is toch goed bewaard gebleven. De meerderheid van de Chinezen geloofd nog altijd in het volksgeloof van polytheïsme of theïsme. Deze religies passen hun ideeën aan aan die van het confucianisme, het boeddhisme en het taoïsme aan.

Eten

Tradities staan centraal bij elke maaltijd. Zo is snuiten of het optrekken van je neus ongepast. Boeren, slaan en zelfs eten op tafel te spugen is in China wél toegelaten. Bezoekers zijn niet verplicht hun maaltijd volledig op te eten. Dat zou namelijk betekenen dat er onvoldoende eten werd geserveerd. Eten weigeren is ook onbeleefd. Chinezen eten vooral met stokjes. Breng die stokjes nooit tot in je rijstkom. Dat doet Chinezen denken aan overlijden en begrafenissen. Wanneer je wordt uitgenodigd voor het diner of middagmaal, breng je altijd geschenken mee, maar geen bloemen. Bloemen zijn er een symbool van rouw, net als wit. Gebruik dus zeker geen wit inpakpapier. De ontvanger zal je geschenk niet openmaken. Beperk je in gesprekken met Chinezen nooit tot politiek, de Culturele Revolutie, de situatie in Tibet, mensenrechten en religie.