Geschiedenis en ontwikkeling

De Chinese jaartelling begint in het jaar 2698 voor Christus. Toen regeerde Huangdi of de Gele Keizer genoemd 99 jaar lang over het immense Chinese Rijk.  De Xia-dynastie (2205-1766 v.Chr.) was de eerste dynastie van China. In tegenstelling met de eerste dynastie, werden van het bestaan van de  Shang-dynastie wel harde bewijzen gevonden.

Het Keizerrijk China

Het Chinese keizerrijk werd gesticht door Qin Shi Huang in 221 voor Christus en werd geregeerd door opeenvolgende keizers. China ontwikkelt zich snel. De Chinezen gebruikten kompassen en drukpersen voor de Europeanen. Door handel met Portugal werd Chinees porselein beroemd in Europa.

De Chinese Muur

Huangdi en zijn opvolgers bouwden in het noorden een muur van maar liefst 21000 kilometer lang, de huidige Chinese Muur. Die moesten de volkeren uit het noorden beschermen tegen mogelijke indringers.

Republiek China

Het keizerrijk hield meer dan tweeduizend jaar stand. Als gevolg van het kolonialisme China verloren de keizers verloren heel wat van oorspronkelijk hun macht. Dat leidde tot opstanden en het uitroepen van de republiek op 1 januari 1912 werd de Republiek China uitgeroepen.

De Volksrepubliek China

Na de Tweede Wereldoorlog verhevigde de strijd tussen Chinese communisten en nationalisten. Communisten, met Mao Zedong als absolute leider, kregen steeds meer macht. Ze kwamen aan de macht in 1949. De Volksrepubliek China werd opgericht en Mao Zedong werd de eerste leider. In 1958 lanceerde Mao Zedong de campagne “Grote Sprong Voorwaarts”. Daarmee wilde hij zowel de landbouw als de productie van ijzererts meer structuur geven en verder uitbouwen. Hiertoe werden veel kleine bedrijven samengevoegd, maar deze fusieplannen mislukten. Mao verloor zijn macht. Toch lanceerde hij nog 1966 hij de Culturele Revolutie om de verloren macht te herstellen. Iedereen die een hekel had aan zijn revolutie zou genadeloos worden gedood door Moa’s “Rode Garde”. Vandaag heeft China nog steeds een strikt communistisch regime. Economisch gezien is China een opkomende wereldmacht. Op individueel niveau krijgen de Chinezen ook beperkte vrijheid.